Brieven uit en over Amerika by Aletta Henriette Jacobs

Brieven uit en over Amerika

By Aletta Henriette Jacobs

  • Release Date: 2009-01-13
  • Genre: Geschiedenis
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

De brieven door mijn echtgenoot, op onze reis door verschillende
Staten van Noord-Amerika in 1904 voor het Algemeen Handelsblad alhier
geschreven, hebben blijkbaar de belangstelling van velen gewekt, want
nog steeds ontvang ik van wijd en zijd aanvragen om inlichtingen. Het
is om die reden, dat ik tot de uitgave er van besloot; zij zijn dan
gemakkelijker te raadplegen voor hen, die naar Amerika willen gaan,
of die van Amerika en Amerikaansche toestanden wat wenschen te weten.
Eenige, gedurende onze reis door mij geschreven artikelen, in andere
bladen verschenen, heb ik er bijgevoegd. Zij handelen grootendeels
over andere onderwerpen en kunnen als aanvulling dienen.

keyboard_arrow_up