Het Vrije Rusland by William Hepworth Dixon

Het Vrije Rusland

By William Hepworth Dixon

  • Release Date: 1879-01-01
  • Genre: Geschiedenis
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Deze vrije kolonisten, niet wijkende voor den aandrang van wereldlijke en geestelijke machthebbers, weigerden standvastig hun ouden ritus te verruilen voor de officiëele liturgie, die men hun opdringen wilde. Zij behielden hunne taal, hoewel de hoofdstad die verworpen had; en eindelijk, toen de bestemde tijd vervuld was, schonken zij aan de wereld een groot dichter, Michael Lomonosoff, die, in eene boerenhut geboren, der vernederde en vergeten taal een nieuwen luister schonk, en haar de heerschappij verzekerde in de school, in de regeeringscollegiën en zelfs aan het hof.

keyboard_arrow_up