De komedianten by Louis Couperus

De komedianten

By Louis Couperus

  • Release Date: 1917-01-01
  • Genre: Geschiedenis
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Bij Nijgh en Van Ditmar's uitgeversmaatschappij te Rotterdam verscheen 'De Komedianten', door Louis Couperus. Met groot uitbeeldend talent, in realistischen schrijftrant, hangt de schrijver in dezen roman een aanschouwelijk tafereel op van den tijd van den beruchten Romeinschen keizer Domitianus. De auteur verstaat de kunst, om zijn helden en heldinnen in de oude keizersstad op een wijze ten tooneele te voeren, alsof alles zich voor onze oogen afspeelt. In 't bizonder geeft het aaneengeschakeld verhaal een treffend beeld van de toenmalige hofhouding en 't volksbestaan, door het theaterleven er omheen te weven en de 'komedianten' sprekend in te voeren, die ter eere van de 'Groote Godin' moesten spelen. Een machtig stuk historie is in dien boeienden vorm aan de vergetelheid ontrukt.

keyboard_arrow_up