Quaterna Publica Nederland 2014 by Jack Kruf, Eric Frank & Louise Kruf

Quaterna Publica Nederland 2014

By Jack Kruf, Eric Frank & Louise Kruf

  • Release Date: 2015-01-06
  • Genre: Politiek en nieuws
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Welkom bij PRIMO Nederland, opgericht op 6 oktober 2006 met ondersteuning van VGS en BNG Bank. Zij is aangesloten lid bij de koepelorganisatie PRIMO Europe. De vereniging heeft tot doel het belang, de kennis en het gebruik van publiek risicomanagement als integraal onderdeel van public governance naar voren te brengen én te bevorderen.

Dit magazine Quaterna Publica is een herontwerp van het eerdere RISK Management and Governance. Het biedt onze leden -  gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s en waterschappen - een platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen. Het werpt licht op relevante publicaties, wetenschap, opleidingen, beleid, onderzoek, alsmede op gangbare methoden en technieken op het terrein van publiek risicomanagement.

De naam van het magazine onderstreept onze focus op het publieke domein in de meest brede zin. Dit is letterlijk een publiek katern, met nieuws en feiten die raken aan goed bestuur, het managen van onzekerheden en het gericht sturen op risico’s gerelateerd aan publieke waarden. Het tijdschrift is gevuld met veel direct nieuws en artikelen uit ons netwerk. Onze leden komen uitgebreid aan het woord. Dit magazine is er in de eerste plaats op gericht om kennis te delen.

keyboard_arrow_up